พิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2552 16 พ.ย.2553