ต่างประเทศ

อินเดีย-เนปาล 25 ธ.ค. 2547 – 3 ม.ค. 2548

พม่า 25–30 ต.ค. 2548

เซียงไฮ้ 12–15 ต.ค. 2549

อเมริกาใต้ 2–10 ต.ค. 2550 (ตอนที่ 1)

อเมริกาใต้ 11–18 ต.ค. 2550 (ตอนที่ 2)

อเมริกาใต้ 19–21 ต.ค. 2550 (ตอนที่ 3)

สเปน โปรตุเกส 26 ก.พ.–7 มี.ค. 2551 (ตอนที่ 1)

สเปน โปรตุเกส 26 ก.พ.–7 มี.ค. 2551 (ตอนที่ 2)

สเปน โปรตุเกส 26 ก.พ.–7 มี.ค. 2551 (ตอนที่ 3)

ศรีลังกา 16–20 พ.ค. 2551 (ตอนที่ 1)

ศรีลังกา 16–20 พ.ค. 2551 (ตอนที่ 2)

ฮอกไกโดและทุ่งลาเวนเดอร์ 26–30 ก.ค. 2551

ญี่ปุ่น กับ ม.กรุงเทพธนบุรี 4–8 ต.ค. 2551

อเมริกากลาง 16–30 ต.ค. 2551 (ตอนที่ 1)

อเมริกากลาง 16–30 ต.ค. 2551 (ตอนที่ 2)

อเมริกากลาง 16–30 ต.ค. 2551 (ตอนที่ 3)

อิร่าน 24 เม.ย.–3 พ.ค. 2552 (ตอนที่ 1)

อิร่าน 24 เม.ย.–3 พ.ค. 2552 (ตอนที่ 2)

อังกฤษ สกอตแลนด์ เกาะไอร์แลนด์ 1-12 ต.ค. 2552 (ตอนที่ 1)

อังกฤษ สกอตแลนด์ เกาะไอร์แลนด์ 1-12 ต.ค. 2552 (ตอนที่ 2)

อังกฤษ สกอตแลนด์ เกาะไอร์แลนด์ 1-12 ต.ค. 2552 (ตอนที่ 3)

คุนหมิง สิบสองปันนา 4-8 มี.ค. 2553

มาเก๊า ฮ่องกง 22-26 มี.ค. 2553

ญี่ปุ่น ซากุระ นารา โตเกียว 31 มี.ค.-6 เม.ย. 2553

ปักกิ่ง 26 เม.ย.-2 พ.ค. 2553 (ตอนที่ 1)

ปักกิ่ง 26 เม.ย.-2 พ.ค. 2553 (ตอนที่ 2)

เดนมาร์ก-นอร์เวย์-สวีเดน 17-24 ก.ค.2553

ญี่ปุ่น กับ มทร.พระนคร 10-17 ต.ค.2553

ญี่ปุ่น กับ ม.หาดใหญ่ 17-21 ต.ค.2553

สวิสเซอร์แลนด์ 18-26 มี.ค.2554

แคชเมียร์ 30 เม.ย.- 5 พ.ค.2554

เยอรมัน ออสเตรีย 7 – 15 พ.ค.2554 (ตอนที่ 1)

เยอรมัน ออสเตรีย 7 – 15 พ.ค.2554 (ตอนที่ 2)

ฟุกุโอกะ นางาซากิ 12 – 15 ส.ค.2554

ไต้หวัน 3-10 ก.ย. 2554

ปารีส ลอนดอน 7-13 ต.ค. 2554

ออสเตรีย สโลเวเนีย โครเอเชีย 2-12 เม.ย. 2555 ตอนที่ 1

ออสเตรีย สโลเวเนีย โครเอเชีย 2-12 เม.ย. 2555 ตอนที่ 2

เกาหลีใต้ กับ ม.นเรศวร 16-20 เม.ย. 2555

เนเธอร์แลนด์ และเบลเยียม กับ มทร.พระนคร 28-4 พ.ค. 2555

เกาหลีใต้ กับ มทร.พระนคร 1-6 มิ.ย. 2555

ปีนัง ประชุมสภาและทัศนศึกษากับมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 27-28 ส.ค. 2555

ฟินแลนด์-เอสโตเนีย-ลัตเวีย-ลิทัวเนีย ทัศนศึกษากับ มทร.พระนคร 1-8 ก.ย. 2555 ตอนที่ 1

ฟินแลนด์-เอสโตเนีย-ลัตเวีย-ลิทัวเนีย ทัศนศึกษากับ มทร.พระนคร 1-8 ก.ย. 2555 ตอนที่ 2

รัสเซีย-เชคฯ ทัศนศึกษากับ ม.กรุงเทพธนบุรี 5-12 ต.ค. 2555 ตอนที่ 1

รัสเซีย-เชคฯ ทัศนศึกษากับ ม.กรุงเทพธนบุรี 5-12 ต.ค. 2555 ตอนที่ 2

ลาว ประชุมสภากับ ม.หาดใหญ่ 15-17 ธ.ค. 2555

พม่า ทัศนศึกษากับ ม.แม่ฟ้าหลวง 10-15 ม.ค. 2556 ตอนที่ 1

พม่า ทัศนศึกษากับ ม.แม่ฟ้าหลวง 10-15 ม.ค. 2556 ตอนที่ 2

อินเดีย 22 ก.ภ.- 2 มี.ค. 2556 ตอนที่ 1

อินเดีย 22 ก.ภ.- 2 มี.ค. 2556 ตอนที่ 2

ฟิิลิปปินส์ 7 – 10 มี.ค. 2556

ญี่ปุ่น 31 มี.ค.- 4 เม.ย. 2556

ญี่ปุ่น กับ ม.ราชพฤกษ์ 27 ก.ค.- 2 ส.ค. 2556

ญี่ปุ่น กับ 9 มทร. 3 – 9 ส.ค. 2556

ฮ่องกง มาเก๊า กับ ม.นเรศวร 16 – 19 ส.ค. 2556

เกาหลี่ 12-18 เม.ย. 2557

ออสเตรเลีย 25 เม.ย. – 2 พ.ค. 2557

ญี่ปุ่น 5-10 พ.ค. 2557

เกาหลี กับ มทร.พระนคร 29 พ.ค. – 4 มิ.ย. 2557

เยอรมัน 20-25 ส.ค. 2557

แคนนาดา 11-18 ก.ย. 2557

นิวซีแลนด์ 25-30 พ.ย. 2557

ตุรกี-กรีซ 5-11 ธันวาคม 2557

สหรัฐอเมริกา 8-15 พฤษภาคม 2559

ญี่ปุ่น 19-23 มีนาคม 2559

ยุโรปตะวันออก 6-19 กันยายน 2562 ตอนที่ 1
Germany, Austria, Czech Rep, Poland, Slovakia, Hungary

ยุโรปตะวันออก 6-19 กันยายน 2562 ตอนที่ 2
Germany, Austria, Czech Rep, Poland, Slovakia, Hungary

แวนคูเวอร์ แคนาดา
Vancouver, BC, Canada

เบรนวูด แคนาดา
Brentwood Bay, BC, Canada

Richmond,Nort Vancouver, Victoria, West Vancouver, Niagara Falls แคนาดา

เกียวโต ญี่ปุ่น