ทอดกฐินวัดศรีศักดิ์พัฒนา วันที่15 พ.ย.2558 ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย กับม.ราชพฤกษ์ สร้างซุ้มประตูชูทรัพย์ ได้เงินถวายวัด 1,548,000บาท

Comments are closed.