นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมงาน “19 ธันวา วันอาภากรรำลึก”

ศ.ไชยยศ  เหมะรัชตะ  นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ร่วมงาน “19 ธันวา วันอาภากรรำลึก” เนื่องในวันคล้ายวันประสูติของ  พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ  พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์  กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์  ในวันเสาร์  ที่ 19  ธันวาคม 2558

Comments are closed.