นายกสภามหาวิทยาลัย เปิดโครงการวันรพีรำลึก

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2558 ศาสตราจารย์ ไชยยศ เหมะรัชตะ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดโครงการวันรพีรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ และ     น้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่งกฏหมายไทย  โดยมี     รองศาสตราจารย์ สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี คณะผู้บริหาร อดีตผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา เข้าร่วมงาน ณ หอประชุมD-Hall คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ภายในงาน มีพิธีบวงสรวง ณ ลานพระอนุสาวรีย์ กรมกลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ โดย นายกสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี ผู้บริหารคณะ 9 คณะ สภานักศึกษา องค์การนักศึกษา ร่วมวางพวงมาลา พิธีสวดพระพุทธมนต์บำเพ็ญพระราชกุศล อุทิศแด่กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ การเจิมแม่พิมพ์เหรียญกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ โดย พระเทพคุณาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดเทวราชกุญชร วรวิหาร   การอ่านกลอนสดุดีรพีพัฒน์ เจ้าของวังรพี ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครตั้งอยู่ และการชมวีดิทัศน์และนิทรรศการวันรพี

DSC_5531-300x200

S__21733396S__21733382 S__21733389S__21733384 S__21733387S__21733388   S__21733393 S__21733394S__21733395  S__21733390DSC_5447-1024x684

Comments are closed.