นายกสมาคมศิษย์เก่า

นายกสมาคมศิษย์เก่าสาธิตประสานมิตร

นายกสมาคมนิสิตเก่านิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย