ประธานพิธีเปิดโครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือ ณ วัดม่วงแค

ศ.ไชยยศ_16

ศ.ไชยยศ เหมะรัชตะ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือ ณ วัดม่วงแค บางรัก ในวันที่ 5 เมษายน 2558

ศ.ไชยยศ_6599ศ.ไชยยศ_5823ศ.ไชยยศ_9972ศ.ไชยยศ_8167 ศ.ไชยยศ_8170 ศ.ไชยยศ_8297

Comments are closed.