พิธีเปิดการแข่งขันกีฬา 9 มทร.

ศ.ไชยยศ_9486

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬา 9 มทร. ณ สนามกีฬา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ในวันที่ 8-14 กันยายน 2558 โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันศ.ไชยยศ_155 ศ.ไชยยศ_1422 ศ.ไชยยศ_3428 ศ.ไชยยศ_3501 ศ.ไชยยศ_4187 ศ.ไชยยศ_4317 ศ.ไชยยศ_7432 ศ.ไชยยศ_7649 ศ.ไชยยศ_7656 ศ.ไชยยศ_7693 ศ.ไชยยศ_7779

Comments are closed.