ม.ราชมงคลพระนคร ดูงาน ณ มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย ประเทศสหรัฐอเมริกา มุ่งพัฒนาความเป็นเลิศด้านการศึกษาสู่ระดับสากล

ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ นายกสภามหาวิทยาลัย และ รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง ได้แก่ รองศาสตราจารย์วิมลพรรณ อาภาเวท รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ผู้ช่วยอธิการบดี ๔ ท่าน ได้แก่ ดร.สุวรรณา กล่อมจิตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุใจ พรเจิมกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุขจิตร ตั้งเจริญ และนายวัชรพงษ์ สูงปานเขา เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชม วิทยาลัยครู (Teacher College) สำนักงานศิษย์เก่าและพัฒนา (Office of Alumni and Development) และ ฝ่ายกิจการนักศึกษา (Student Affairs) โดยมีบุคลากรของมหาวิทยาลัยโคลัมเบีย คือ คุณอุษา อังสุนันท์ บรรณารักษ์ห้องสมุดมหาวิทยาลัยโคลัมเบีย แห่งนิวยอร์ก และ คุณเอลิซา ดักลาส (Ms.Elisa Douglas) ตำแหน่งรองผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายศิษย์เก่าสัมพันธ์ให้การต้อนรับ เมื่อวันอังคารที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย

ในการนี้ รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี ได้มีโอกาสพบปะกับ Professor Dr.Jeffrey D.Sachs ตำแหน่ง Director of the Earth Institute and Queteiet Professor of Sustainable Development โดยเจรจาความร่วมมือกันในอนาคต เพื่อเรียนเชิญมาบรรยายพิเศษและร่วมเป็น Guest Speaker ในงานการประชุมวิชาการนานาชาติของมหาวิทยาลัย ซึ่งจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี

อนึ่ง มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย (Columbia University in the City of New York) เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยในกลุ่มไอวีลีก ได้ขึ้นชื่อว่า เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงของโลกแห่งหนึ่ง เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของนครนิวยอร์กและเก่าแก่ที่สุดเป็นอันดับที่ห้าของสหรัฐอเมริกา ตั้งอยู่ที่นิวยอร์กซิตี กลางมหานครนิวยอร์ก ในส่วนของชุมชนมอร์นิงไซด์บริเวณส่วนเหนือของเกาะแมนแฮตตัน ก่อตั้งก่อนการประกาศอิสรภาพของประเทศเมื่อปี พ.ศ. ๒๒๙๗ (ค.ศ. ๑๗๕๔) ในชื่อของ King’s College โดยได้รับเงินสนับสนุนจากสมเด็จพระเจ้าจอร์จที่ ๒ แห่งอังกฤษ ภายหลังสหรัฐอเมริกาปฏิวัติ โคลัมเบียได้รับการสนับสนุนในฐานะเอกลักษณ์ทางปรัชญาของรัฐ ตั้งแต่ปี ๒๓๒๗ – ๒๓๓๐

อนึ่ง ผู้ได้รับรางวัลโนเบล ทั้งที่เป็นศิษย์เก่าและคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งสิ้น ๑๐๒ ท่าน ถือว่ามากที่สุดเป็นอันดับ ๒ ของโลก ศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จสามารถดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีและนายกรัฐมนตรีในประเทศต่างๆ ทั่วโลก จำนวน ๒๙ ท่าน ศิษย์เก่าที่ดำรงตำแหน่ง CEO ของบริษัทยักษ์ใหญ่ทั่วโลก (Fortune Global 500) จำนวน ๔๕ ท่าน และมีผู้ชนะรางวัลออสการ์ ๒๘ ท่าน นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังเป็นผู้มอบรางวัลพูลิตเซอร์ แก่ผู้ได้รับเกียรติสูงสุดระดับชาติในวงการสิ่งพิมพ์ การบรรลุความสำเร็จทางวรรณกรรม และการประพันธ์เพลงในสาขาวารสารศาสตร์ เมื่อกว่า ๑๐๐ ปีมาแล้ว ซึ่งวิทยาลัยวิชาการหนังสือพิมพ์ของโคลัมเบียนับได้ว่าโดดเด่นมากที่สุดของโลกในปัจจุบัน และศิษย์เก่าชาวไทยที่มีชื่อเสียงได้แก่
ดร. เสนาะ อูนากูล อดีตเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย รองนายกรัฐมนตรี โดยจบปริญญาเอกเศรษฐศาสตร์

ดร. เอนก เหล่าธรรมทัศน์ นักรัฐศาสตร์ ผู้มีชื่อเสียงโด่งดังมาจากทฤษฏี “สองนคราประชาธิปไตย” เป็นที่ปรึกษาให้พล.ต.สนั่น ขจรประศาสน์ ก่อนเป็นหัวหน้าพรรคมหาชน  คุณปิยะบุตร ชลวิจารณ์ อดีตกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารสหธนาคาร  ดร.สุรชาติ บำรุงสุข อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และได้รับเชิญเป็นที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิของนายกรัฐมนตรี ด้านความมั่นคง  ดร. เกียรติพงศ์ อริยปรัชญา นักเศรษฐศาสตร์เลือดใหม่ของแบงค์ชาติ ปัจจุบันทำงานที่ World Bank จบปริญญาเอกเศรษฐศาสตร์  คุณหญิงกนิษฐา วิเชียรเจริญ เป็นผู้ก่อตั้งวิทยาลัยแม่ชี และร่วมก่อตั้งยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ และได้รับรางวัลสตรีดีเด่น ๑ ใน ๑๐ คนของโลกในโอกาสวันสตรีสากลฝรั่งเศส ได้รับรางวัล Sacred Souls Award ( ๑ ใน ๕ คน ) จากสหรัฐอเมริกา และได้รับรางวัลดีเด่นในด้านพุทธศาสนาประจำปี ๒๕๔๕  คุณอนันต์ ตังทัตสวัสดิ์ อดีตกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ปัจจุบันดำรงตำแหน่งนายกสมาคมศิษย์เก่า ม.โคลัมเบีย ประจำประเทศไทย

ทั้งนี้ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ นายกสภามหาวิทยาลัยเป็นศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยโคลัมเบีย สาขากฏหมาย นับเป็นเกียรติภูมิแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ที่มา : ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Comments are closed.