รับเสด็จฯพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรชายาทินัดดามาตุ งานประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา2557 มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ 21 มิถุนายน 2558

Comments are closed.