ราชมงคลพระนคร ชมพิพิธภัณฑ์วังเก่า

รศ. สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำทีมผู้บริหาร เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์และหอสมุดสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ โดยได้รับเกียรติจากหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล เป็นวิทยากรพิเศษในการบรรยายและต้อนรับ เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2559 ณ พิพิธภัณฑ์วังวรดิศ

 

DSC_2281DSC_2284DSC_2286DSC_2294DSC_2316DSC_2333DSC_2401DSC_2407DSC_2416DSC_2426DSC_2428DSC_2430

DSC_2462

DSC_2480
DSC_2483DSC_2491DSC_2511
DSC_2653

Comments are closed.