ร่วมประชุม “การประชุมนายกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล” ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

ศ.ไชยยศ   เหมะรัชตะ  นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   ร่วมเข้าประชุม “การประชุมนายกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล” และร่วมรับฟังบรรยายพิเศษจาก ท่านมีชัย   ฤชูพันธุ์  นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุวรรณภูมิ ซึ่งท่านดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมร่างรัฐธรรมนูญ ในหัวข้อ “อุดมศึกษาไทยกับรัฐธรรมนูญฉบับใหม่” เมื่อวันพุธ ที่ 15 กุมภาพันธ์  2560  ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ศูนย์พระนครศรีอยุธยา  หันตรา

Comments are closed.