ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ นายกสภา มทร.พระนคร เป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี เพื่อบูรณะหอฉัน ณ วัดใหญ่จอมปราสาท ตำบลท่าจีน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2560 ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และ นายกสภามหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ดร.วิภา พรรณ ชูทรัพย์ ผู้รับใบอนุญาตมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์และสถาบันในเครือตั้งตรงจิตรดร.อณาวุฒิ ชูทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของทั้งสองมหาวิทยาลัยร่วมกันเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี เพื่อบูรณะหอฉัน ณ วัดใหญ่จอมปราสาท ตำบลท่าจีน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร นับเป็นกฐินสามัคคีที่เป็นงานบุญใหญ่ โดยปีนี้มีผู้ใจบุญจากหลายภาคส่วนและชาวท่าฉลอม หลายตระกูล ได้แก่ตระกูลลือประเสริฐ ตระกูลอินพรวิจิตร ตระกูลสุขลอย ตระกูลตู้จินดา ตระกูลโสดา ตระกูลเกาสายพันธุ์ ตระกูลบูรณะไพบูลย์ตระกูลบุญตานนท์และตระกูลเหมะรัชตะ ได้ร่วมบุญกัน โดยได้ปัจจัยถวายวัดเป็นเงินจำนวน 2,330,997.17 บาท จึงขออนุโมทนาบุญแก่ทุกท่าน สาธุ สาธุ สาธุ

#ราชมงคลพระนคร RMUTP#

Comments are closed.