ศ.ดร.ไชยยศ เหมะรัชตะ เป็นประธานในพิธีในวันก่อตั้ง มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ครบรอบ 10 ปี

ในวันพุธที่ 20 เมษายน 2559 มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ได้จัดงาน พิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันก่อตั้ง มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ครบรอบ 10 ปี โดยในกิจกรรมช่วงเช้ามี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ภายในเครือตั้งตรงจิตร และนิสิต ได้ร่วมกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประจำมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ณ หอพระ และศาลพระภูมิ พิธีเจริญพระพุทธมนต์ โดยพระสงฆ์ 9 รูป วัดซองพลู ณ ห้องประชุม 1503 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โดยมี นายกสภามหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ศ.ดร.ไชยยศ เหมะรัชตะ เป็นประธานในพิธี และในช่วงบ่าย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ภายในเครือตั้งตรงจิตร และนิสิต ได้ร่วมกันปลูกต้นนนทรีร่วมกัน บริเวณสนามกีฬาบาสเกตบอล จากนั้น นายกสภามหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ศ.ดร.ไชยยศ เหมะรัชตะ มอบ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่คณาจารย์ มีอายุงานครบ 8 ปีขึ้นไป และ กิจกรรมสุดท้ายได้ร่วมกันสรงน้ำพระและรดน้ำขอพร รดน้ำขอพรผู้ใหญ่

 

 

Comments are closed.