ศ.ไชยยศ เหมมะรัชตะ เป็นประธานเปิดงานเลี้ยงต้อนรับชาวต่างชาติและแขกผู้มีเกียรติ ที่เข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 5 ของ มทร.พระนคร

37740

ศ.ไชยยศ เหมมะรัชตะ ราชบัณฑิตและนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดงานเลี้ยงต้อนรับชาวต่างชาติและแขกผู้มีเกียรติ ที่เข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 5 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร บรรยากาศในงานมีกิจกรรมบันเทิงมากมาย ซึ่งเป็นการแสดงความสามารถของนักศึกษา ตลอดจนผลงานการตัดเย็บเสื้อผ้าและการเดินแบบ ประกอบด้วยการแสดงจากวงดนตรี RMUTP BAND การแสดงเซิ้งกะลาและแฟชั่นโชว์จากนักศึกษา คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและอิกแบบแฟชั่น มทร.พระนคร

ที่มา ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์

Comments are closed.