ศ.ไชยยศ เหมะรัชตะ ร่วมงานวันครบรอบ 142 ปี วันประสูติพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒน์ศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤกทธิ์

ศ.ไชยยศ  เหมะรัชตะ ร่วมงานวันครบรอบ 142 ปี วันประสูติพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒน์ศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤกทธิ์  เมื่อวันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  เทเวศร์

Comments are closed.