ศ.ไชยยศ เหมะรัชตะ ร่วมงาน “วันรพีรำลึก” มทร.พระนคร น้อมรำลึกถึง กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์

45120

ศ.ไชยยศ เหมะรัชตะ นายกสภามหาวิทยาลัย  และ รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.พระนคร พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ร่วมกันจัดงานวันรพี เพื่อรำลึกถึงพระกรุณาของกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ “พระบิดาแห่งกฎหมายไทย” เมื่อ 7 สิงหาคม 2557 ณ พระอนุสาวรีย์ ศูนย์การศึกษาวังกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (เทเวศร์) มทร.พระนครevening dresses on sale,cheap christian louboutin,cheap ralph lauren,louis vuitton bags,cheap michael kors

ในการนี้ ขอเชิญชมพรีเซ้นเทชั่น “วันรพี” 7 สิงหาคม ผลิตโดยสำนักวิทยบริการฯ และกองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร

ที่มา : รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและประชาสัมพันธ์

Comments are closed.