ศ.ไชยยศ เหมะรัชตะ ร่วมแสดงความยินดีกับพลเอกบุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ ในโอกาสได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

S__1655153

ศ.ไชยยศ เหมะรัชตะ นายกสภามหาวิทยาลัย พร้อมด้วย รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์  อธิการบดี มทร.พระนคร ร่วมแสดงความยินดีกับ พลเอกบุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ อดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุด / รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดี ม.นิด้า และ  นายดิสทัต โหตระกิตย์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ในโอกาสได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เมื่อ 3 กันยายน 57 ณ สนามราชตฤณมัยปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

wedding party dresses 2014,cheap christian louboutin,cheap ralph lauren,louis vuitton bags,cheap michael kors

Comments are closed.