ศ.ไชยยศ เหมะรัชตะ ร่วมแสดงความยินดีแด่ รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัย ให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี มทร.พระนคร

10425078_690614681019113_4993185616300800317_nwedding dresses online shop,christian louboutin sale,ralph lauren uk,louis vuitton uk,michael kors bags

ศ.ไชยยศ เหมะรัชตะ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมแสดงความยินดี แด่รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัย ให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ณ สำนักงานอธิการบดี

Comments are closed.