ศ.ไชยยศ เหมะรัชตะ เป็นประธานเปิดงานและร่วมงานเลี้ยงแสดงความยินดีกับบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มทร.พระนคร

ศ.ไชยยศ   เหมะรัชตะ เป็นประธานเปิดงานและร่วมงานเลี้ยงแสดงความยินดีกับบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ประจำปีการศึกษา 2557  เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา

Comments are closed.