ศ.ไชยยศ เหมะรัชตะ เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาและบวงสรวงอนุสาวรีย์พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ

ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาและบวงสรวงอนุสาวรีย์พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ “พระบิดาแห่งกฏหมายไทย” ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์ เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ 7 สิงหาคม 2560 โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

Comments are closed.