ศ.ไชยยศ เหมะรัชตะ และคณะได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันศุกร์ ที่ 29 กรกฎาคม 2559 ณ ศาลาดุสิตาลัย วังสวนจิตรลดา

ศ.ไชยยศ  เหมะรัชตะ และคณะได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันศุกร์  ที่ 29  กรกฎาคม 2559  ณ  ศาลาดุสิตาลัย   วังสวนจิตรลดา

Comments are closed.