เจรจาความร่วมมือกับ University of York สหราชอาณาจักร ด้านความร่วมมือทางวิชาการ เมื่อวันที่13เมษายน2560

ศ.ไชยยศ เหมะรัชตะ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครพร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เจรจาความร่วมมือกับ University of York 🇬🇧สหราชอาณาจักร ด้านความร่วมมือทางวิชาการ เมื่อวันที่13เมษายน2560

Comments are closed.