เยี่ยมคารวะ อดีตนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ศ.ไชยยศ เหมะรัชตะ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และ รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี พร้อมด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ เยี่ยมคารวะ พลเอกพิจิตร กุลละวณิชย์ อดีตนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และแนะนำผู้บริหารชุดใหม่ของมหาวิทยาลัย ณ แหลมเจริญซีฟู้ด เมื่อเร็วๆนี้

S__8232997-1024x646

Comments are closed.