แสดงมุทิตาจิตแด่คุณธีรวัฒน์ ธัญลักษณ์ภาคย์ อดีตกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครในโอกาสที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ปฐมดิเรกคุณาภรณ์ 26 พฤษภาคม 2558

Comments are closed.