๑:๗๐ | พระราชา กาลเวลา ประชาชน ละครเวทีลำดับที่ 9 ผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ละครเวทีลำดับที่ 9 ผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ภายใต้โครงการละคร เวทีเฉลิมพระเกียรติ เสียงแห่งความจงรักภักดี : Sounds of Love เรื่องราวของ ปฐพีหนุ่มนักเรียนนอกที่มีข้อกังขาในใจว่าทำไมแม่ของเขาและคนไทยถึงรักในหลวงรัชกาลที่ 9 การเดินทางตามรอยเสด็จพระราชดำเนินไปยังจังหวัดเชียงใหม่ ทำให้เขาพบกับคำตอบว่า กษัตริย์ 1 พระองค์ ทรงทำอะไรมาบ้างตลอด 70 ปี ให้กับประชาชน 70 ล้านคนของพระองค์

Comments are closed.