นายากสภา ร่วมทอดกฐินสามัคคี ณ วัดหลวงปรีชากูล จ.ปราจีนบุรี

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2561 ศ.ไชยยศ เหมะรัชตะ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วยรศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์ บุคลากร ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี เพื่อบูรณะเสนาสนะ ณ วัดหลวงปรีชากูล จังหวัดปราจีนบุรี รวมยอดปัจจัยทำบุญกฐินสามัคคี ประจำปี 2561 ทั้งสิ้น เป็นปัจจัยจำนวน​ 1,837,225.75 บาท

Comments are closed.