นายากสภา ร่วมทอดกฐินสามัคคี ณ วัดหลวงปรีชากูล จ.ปราจีนบุรี

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2561 ศ.ไชยยศ เหมะรัชตะ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วยรศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์ บุคลากร ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี เพื่อบูรณะเสนาสนะ ณ วัดหลวงปรีชากูล จังหวัดปราจีนบุรี รวมยอดปัจจัยทำบุญกฐินสามัคคี ประจำปี 2561 ทั้งสิ้น เป็นปัจจัยจำนวน​ 1,837,225.75 บาท

ราชมงคลพระนครรำลึก “กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์”

ศ.ไชยยศ เหมะรัชตะ นายกสภามหาวิทยาลัย พร้อมด้วย รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมพิธีวางพวงมาลา ถวายเครื่องสักการะ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ ณ ลานพระอนุสาวรีย์กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ราชมงคลพระนคร (ศูนย์เทเวศร์)

ศ.ไชยยศ เหมะรัชตะ เป็นประธานในพิธีเปิดงานเลี้ยงต้อนรับ (Welcome Dinner) ในการประชุมวิชาการนานาชาติ ICON SCI – the 9th RMUTP

ศ.ไชยยศ เหมะรัชตะ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานในพิธีเปิดงานเลี้ยงต้อนรับ (Welcome Dinner) ในการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 21-22 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมสุโกศล กรุงเทพฯ Continue reading ศ.ไชยยศ เหมะรัชตะ เป็นประธานในพิธีเปิดงานเลี้ยงต้อนรับ (Welcome Dinner) ในการประชุมวิชาการนานาชาติ ICON SCI – the 9th RMUTP

Road Show สงกรานต์ อัพทาวน์ มลรัฐมินนิโซตา สหรัฐอเมริกา

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2561 ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับเกียรติจากกลุ่มวัฒนธรรม วัดพรหมวชิรญาณสหรัฐอเมริกา เป็นประธานเปิดงาน “สงกรานต์ อัพทาวน์ “(Songkran Uptown) เมืองมินนิโพลิส มลรัฐมินนิโซตา สหรัฐอเมริกา โดยมีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับเชิญเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมไทยด้วย ทั้งผลงานสิ่งประดิษฐ์และการแสดงที่สวยงาม เป็นที่ประทับใจแก่ผู้เข้าร่วมงานเป็นอันมาก Continue reading Road Show สงกรานต์ อัพทาวน์ มลรัฐมินนิโซตา สหรัฐอเมริกา

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2561 (ช่วงเช้า) สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาของราชมงคลพระนคร ประจำปีการศึกษา 2560 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ปีนี้มีดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิตและบัณฑิตราชมงคลพระนคร จำนวน 2,941 คน ประกอบด้วย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จำนวน 426 คน คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 411 คน คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน จำนวน 179 คน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จำนวน 185 Continue reading พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560