อธิการบดี มทร.พระนคร กล่าวแสดงความยินดี กับ ศ.ไชยยศ เหมะรัชตะ

ในโอกาสได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งดำรงตำแหน่งนายกสภาฯ ต่ออีกวาระหนึ่ง Continue reading อธิการบดี มทร.พระนคร กล่าวแสดงความยินดี กับ ศ.ไชยยศ เหมะรัชตะ

ร่วมประชุม “การประชุมนายกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล” ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

ศ.ไชยยศ   เหมะรัชตะ  นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   ร่วมเข้าประชุม “การประชุมนายกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล” และร่วมรับฟังบรรยายพิเศษจาก ท่านมีชัย   ฤชูพันธุ์  นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุวรรณภูมิ ซึ่งท่านดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมร่างรัฐธรรมนูญ ในหัวข้อ “อุดมศึกษาไทยกับรัฐธรรมนูญฉบับใหม่” เมื่อวันพุธ ที่ 15 กุมภาพันธ์  2560  ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ศูนย์พระนครศรีอยุธยา  หันตรา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยนายกสภามหาวิทยาลัย พร้อมด้วยอธิการบดี นำคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพฯ เบื้องหน้าพระบรมโกศ ด้วยความอาลัยอย่างหาที่สุดมิได้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชานุญาตให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ นับเป็นวันที่ ๑๔ หลังเสร็จสิ้นพิธีหลวง หรือพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร (๑๐๐ วัน) ในรอบเวลา ๑๐.๐๐ น. ของวันเสาร์ที่ ๔ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๐ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท สำนักพระราชวัง ในการนี้ ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และรองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ Continue reading มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

นายกสภามหาวิทยาลัยฯ ทำบุญบำเพ็ญกุศล เนื่องในวันคล้ายวันเกิด

ศ.ไชยยศ เหมะรัชตะ ราชบัณฑิตและนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ทำบุญบำเพ็ญกุศล ถวายภัตตาหารเพล ถวายสังฆทาน แด่พระสงฆ์ และทำทานปล่อยปลา เนื่องในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันเกิดปีที่ 70 และทำบุญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ในโอกาสนี้ รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร เข้าร่วมงานพิธีทำบุญ และอวยพรในวันคล้ายวันเกิดด้วย ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ เมื่อเร็วๆนี้

ม.ราชมงคลพระนคร รวมใจทอดกฐินสามัคคี ศรัทธาบุญหลั่งไหล สายธารปัจจัยกว่า 1.5 ล้านบาท ถวายเป็นพุทธบูชา

ศ.ไชยยศ เหมะรัชตะ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วย รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี รศ.ดวงสุดา เตโชติรส อดีตอธิการบดี และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์ บุคลากร ร่วมสะสมเสบียงบุญในพิธีทอดกฐินสามัคคี ณ วัดสนามไชย อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา ร่วมกับพุทธศาสนิกชนและชุมชนชาวบ้าน ต.สนามไชย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กว่า 300 สาธุชนร่วมพิธีบุญ ด้วยแรงจิตศรัทธาจากพุทธศาสนิกชนชาวราชมงคลพระนคร ในการนี้ มหาวิทยาลัยได้รับปัจจัยทำบุญรวมทั้งสิ้น 1,062,583 บาท (หนึ่งล้านหกหมื่นสองพันห้าร้อยแปดสิบสามบาทถ้วน) และเมื่อรวมกับปัจจัยทำบุญจากคณะกฐินทุกกองของสาธุชนและชุมชนท้องถิ่นแล้ว รวมยอดปัจจัยทำบุญกฐินสามัคคี ประจำปี 2559 ทั้งสิ้นเป็นจำนวนปัจจัยที่สูงถึง 1,507,303 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนเจ็ดพันสามร้อยสามบาทถ้วน) ในการนี้ รศ.สุภัทรา Continue reading ม.ราชมงคลพระนคร รวมใจทอดกฐินสามัคคี ศรัทธาบุญหลั่งไหล สายธารปัจจัยกว่า 1.5 ล้านบาท ถวายเป็นพุทธบูชา

ศ.ไชยยศ เหมะรัชตะ ร่วมงานวันครบรอบ 142 ปี วันประสูติพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒน์ศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤกทธิ์

ศ.ไชยยศ  เหมะรัชตะ ร่วมงานวันครบรอบ 142 ปี วันประสูติพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒน์ศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤกทธิ์  เมื่อวันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  เทเวศร์

ศ.ไชยยศ เหมะรัชตะ นำนักศึกษาวิทันตสาสมาธิ รุ่น 1 กราบนมัสการหลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร ณ วัดธรรมมงคล

ศ.ไชยยศ เหมะรัชตะ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วย รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี ม.ราชมงคลพระนคร นำนักศึกษาในหลักสูตร วิทันตสาสมาธิ รุ่น 1 ภาค 1 ประจำสถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขาที่ 176 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้ากราบนมัสการ พระเดชพระคุณพระธรรมมงคลญาณ พระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร ณ วัดธรรมมงคล เถาบุญญนนท์วิหาร แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2559 ในการนี้ คณะนักศึกษาในหลักสูตรวิทันตสาสมาธิ ได้เข้านมัสการพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร รับฟังโอวาทจากหลวงพ่อ ว่าการเรียนสมาธินั้นได้ประโยชน์ 3 อย่าง Continue reading ศ.ไชยยศ เหมะรัชตะ นำนักศึกษาวิทันตสาสมาธิ รุ่น 1 กราบนมัสการหลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร ณ วัดธรรมมงคล