ศ.ไชยยศ เหมะรัชตะ เป็นประธานเปิดงานและร่วมงานเลี้ยงแสดงความยินดีกับบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มทร.พระนคร

ศ.ไชยยศ   เหมะรัชตะ เป็นประธานเปิดงานและร่วมงานเลี้ยงแสดงความยินดีกับบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ประจำปีการศึกษา 2557  เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2557 เมื่อวันที่ 8 กันยายน2559 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2557 เมื่อวันที่ 8 กันยายน2559 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ศ.ไชยยศ เหมะรัชตะ ร่วมงาน “51 ปี เฟรชชี่ 08 เพื่อนกันนิรันดร์กาล” 28 สิงหาคม 2559 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค

ศ.ไชยยศ เหมะรัชตะ ร่วมงาน” 51 ปี เฟรชชี่ 08 เพื่อนกันนิรันดร์กาล” 28 สิงหาคม 2559 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค    

ร่วมงานปาฐกถาราชบัณฑิตสัญจร เรื่อง “คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของคณาจารย์ในระดับอุดมศึกษา” ณ ห้องประเสริฐ เขียนนิลศิริ คณะนิติศาสตร์ ม.ขอนแก่น

วันที่ 22 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 -12.00 น. คณะนิติศาสตร์ ม.ขอนแก่น ร่วมกับ สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง ราชบัณฑิตยสภา ดำเนินการปาฐกถาราชบัณฑิตสัญจร เรื่อง คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของคณาจารย์ในระดับอุดมศึกษา ณ ห้องประเสริฐ เขียนนิลศิริ (บรรยาย 3) โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ ศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ สุขสำราญ ศาสตราจารย์ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ และรองศาสตราจารย์ ดร.โกวิท วงศ์สุรวัฒน์ เป็นองค์ปาฐก ทั้งนี้ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี Continue reading ร่วมงานปาฐกถาราชบัณฑิตสัญจร เรื่อง “คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของคณาจารย์ในระดับอุดมศึกษา” ณ ห้องประเสริฐ เขียนนิลศิริ คณะนิติศาสตร์ ม.ขอนแก่น

“วันรพีรำลึก” ที่ ม.ราชมงคลพระนคร คึกคัก นายกสภา อธิการบดี ผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา ร่วมงานกว่า 500 คน

ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานเปิดโครงการวันรพีรำลึก โดยมี รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัย พร้อมคณะผู้บริหาร อดีตผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา เข้าร่วมงาน เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2559 ณ หอประชุม D-Hall และลานพระอนุสาวรีย์กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์ กิจกรรม “วันรพี” จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เนื่องด้วยพื้นที่ตั้งของวังรพีพัฒน์ ปัจจุบันเป็นสถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์ สำหรับพระประวัติโดยย่อของ “พระองค์เจ้ารพี” ประสูติเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2417 และสิ้นพระชนม์เมื่อวันที่ Continue reading “วันรพีรำลึก” ที่ ม.ราชมงคลพระนคร คึกคัก นายกสภา อธิการบดี ผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา ร่วมงานกว่า 500 คน

ศ.ไชยยศ เหมะรัชตะ และคณะได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันศุกร์ ที่ 29 กรกฎาคม 2559 ณ ศาลาดุสิตาลัย วังสวนจิตรลดา

ศ.ไชยยศ  เหมะรัชตะ และคณะได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันศุกร์  ที่ 29  กรกฎาคม 2559  ณ  ศาลาดุสิตาลัย   วังสวนจิตรลดา

ศ.ไชยยศ เหมะรัชตะร่วมรับฟังคำบรรยายและต้อนรับ ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ

ศ.ไชยยศ   เหมะรัชตะ  ได้ต้อนรับ ศาสตราจารย์กิตติคุณ  ดร.บวรศักดิ์   อุวรรณโณ และร่วมรับฟังคำบรรยาย ในหัวข้อ ” ทำไมต้องเรียนวิชาสมาธิ   ของพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์ ” ในวันพุธ ที่ 27 กรกฎาคม 2559  ณ  ห้องประชุมกรมหลวง  ชั้น 6 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ศูนย์เทเวศร์  

ศ.ไชยยศ เหมะรัชตะ เป็นประธานเปิดและปิด RMUTP RETREAT

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนดลยีราชมงคลพระนคร กำหนดจัดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะ 15 ปี (RMUTP  Retreat) ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2559  ณ โรงแรมเฟลิกซ์  ริเวอร์แคว รีสอร์ท จ.กาญจนบุรี

ศ.ไชยยศ เหมะรัชตะเป็นประธานงานเลี้ยงต้อนรับผู้มาร่วมประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 7

ศ.ไชยยศ เหมะรัชตะเป็นประธานงานเลี้ยงต้อนรับผู้มาร่วมประชุมทางวิชาการ  ครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่23-24 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ