มทร.พระนคร จัดกิจกรรม “สงกรานต์สำราญ สืบสานประเพณีไทย”

มทร.พระนคร จัดกิจกรรม “สงกรานต์สำราญ สืบสานประเพณีไทย” Continue reading มทร.พระนคร จัดกิจกรรม “สงกรานต์สำราญ สืบสานประเพณีไทย”

ปาฐกถาราชบัณฑิตสัญจร “พระมหากษัตริย์ไทยในระบอบประชาธิปไตย”

ปาฐกถาราชบัณฑิตสัญจร “พระมหากษัตริย์ไทยในระบอบประชาธิปไตย” Continue reading ปาฐกถาราชบัณฑิตสัญจร “พระมหากษัตริย์ไทยในระบอบประชาธิปไตย”

ลงนามถวายพระพร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพฯ

ลงนามถวายพระพร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพฯ Continue reading ลงนามถวายพระพร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพฯ

แสดงความยินดีรักษาการอธิการบดี รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์

แสดงความยินดีรักษาการอธิการบดี รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ Continue reading แสดงความยินดีรักษาการอธิการบดี รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์