งานวันคล้ายวันเกิดครบ 70 ปี ศ.ไชยยศ เหมะรัชตะ เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

Comments are closed.