บันทึกการเดินทาง

ในประเทศต่างประเทศ
วัดใหญ่จอมปราสาท 29 ตุลาคม 2560


กฐินสามัคคี วัดศรีศักดิ์พัฒนา 21 ตุลาคม 2560


กฐินมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง วัดจันทรังษีศรีรุ่งเรือง วัดศรีออนใต้ 12 ตุลาคม 2560

ทอดผ้าป่าสามัคคีเมืองน่าน 8-10 พฤษจิกายน 2555

ทอดกฐินภาคเหนือ 31 ตุลาคม – 1 พฤษจิกายน 2556

ทอดกฐินภาคเหนือ 2-3 พฤษจิกายน 2556

ไถ่ชีวิต โค-กระบือ วัดม่วงแค 6-21 เมษายน 2556

ครูบาอริยชาติ 13 พฤษภาคม 2551

อินเดีย-เนปาล 25 ธ.ค. 2547 – 3 ม.ค. 2548

พม่า 25–30 ต.ค. 2548

เซียงไฮ้ 12–15 ต.ค. 2549

อเมริกาใต้ 2–10 ต.ค. 2550 (ตอนที่ 1)

อเมริกาใต้ 11–18 ต.ค. 2550 (ตอนที่ 2)

อเมริกาใต้ 19–21 ต.ค. 2550 (ตอนที่ 3)

สเปน โปรตุเกส 26 ก.พ.–7 มี.ค. 2551 (ตอนที่ 1)

สเปน โปรตุเกส 26 ก.พ.–7 มี.ค. 2551 (ตอนที่ 2)

สเปน โปรตุเกส 26 ก.พ.–7 มี.ค. 2551 (ตอนที่ 3)

ศรีลังกา 16–20 พ.ค. 2551 (ตอนที่ 1)

ศรีลังกา 16–20 พ.ค. 2551 (ตอนที่ 2)

ฮอกไกโดและทุ่งลาเวนเดอร์ 26–30 ก.ค. 2551

ญี่ปุ่น กับ ม.กรุงเทพธนบุรี 4–8 ต.ค. 2551

อเมริกากลาง 16–30 ต.ค. 2551 (ตอนที่ 1)

อเมริกากลาง 16–30 ต.ค. 2551 (ตอนที่ 2)

อเมริกากลาง 16–30 ต.ค. 2551 (ตอนที่ 3)

อิร่าน 24 เม.ย.–3 พ.ค. 2552 (ตอนที่ 1)

อิร่าน 24 เม.ย.–3 พ.ค. 2552 (ตอนที่ 2)

อังกฤษ สกอตแลนด์ เกาะไอร์แลนด์ 1-12 ต.ค. 2552 (ตอนที่ 1)

อังกฤษ สกอตแลนด์ เกาะไอร์แลนด์ 1-12 ต.ค. 2552 (ตอนที่ 2)

อังกฤษ สกอตแลนด์ เกาะไอร์แลนด์ 1-12 ต.ค. 2552 (ตอนที่ 3)

คุนหมิง สิบสองปันนา 4-8 มี.ค. 2553

มาเก๊า ฮ่องกง 22-26 มี.ค. 2553

ญี่ปุ่น ซากุระ นารา โตเกียว 31 มี.ค.-6 เม.ย. 2553

ปักกิ่ง 26 เม.ย.-2 พ.ค. 2553 (ตอนที่ 1)

ปักกิ่ง 26 เม.ย.-2 พ.ค. 2553 (ตอนที่ 2)

เดนมาร์ก-นอร์เวย์-สวีเดน 17-24 ก.ค.2553

ญี่ปุ่น กับ มทร.พระนคร 10-17 ต.ค.2553

ญี่ปุ่น กับ ม.หาดใหญ่ 17-21 ต.ค.2553

สวิสเซอร์แลนด์ 18-26 มี.ค.2554

แคชเมียร์ 30 เม.ย.- 5 พ.ค.2554

เยอรมัน ออสเตรีย 7 – 15 พ.ค.2554 (ตอนที่ 1)

เยอรมัน ออสเตรีย 7 – 15 พ.ค.2554 (ตอนที่ 2)

ฟุกุโอกะ นางาซากิ 12 – 15 ส.ค.2554

เกาหลี่ 12-18 เม.ย. 2557

ออสเตรเลีย 25 เม.ย. – 2 พ.ค. 2557

ญี่ปุ่น 5-10 พ.ค. 2557

เกาหลี กับ มทร.พระนคร 29 พ.ค. – 4 มิ.ย. 2557

เยอรมัน 20-25 ส.ค. 2557

แคนนาดา 11-18 ก.ย. 2557

นิวซีแลนด์ 25-30 พ.ย. 2557

ตุรกี-กรีซ 5-11 ธันวาคม 2557

สหรัฐอเมริกา 8-15 พฤษภาคม 2559

ญี่ปุ่น 19-23 มีนาคม 2559