ศ.ไชยยศ เหมะรัชตะร่วมรับฟังคำบรรยายและต้อนรับ ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ

ศ.ไชยยศ   เหมะรัชตะ  ได้ต้อนรับ ศาสตราจารย์กิตติคุณ  ดร.บวรศักดิ์   อุวรรณโณ และร่วมรับฟังคำบรรยาย ในหัวข้อ ” ทำไมต้องเรียนวิชาสมาธิ   ของพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์ ” ในวันพุธ ที่ 27 กรกฎาคม 2559  ณ  ห้องประชุมกรมหลวง  ชั้น 6 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ศูนย์เทเวศร์

 

Comments are closed.