ศ.ไชยยศ เหมะรัชตะ ร่วมงานพระราชทานปริญญาบัตร เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คลองหก

Comments are closed.