ลงนามถวายพระพร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพฯ

พิธีลงนามถวายพระพรแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ในวันนี้ (2 เมษายน 2557)  ณ บริเวณชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Comments are closed.