“วันรพีรำลึก” ที่ ม.ราชมงคลพระนคร คึกคัก นายกสภา อธิการบดี ผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา ร่วมงานกว่า 500 คน

ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานเปิดโครงการวันรพีรำลึก โดยมี รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัย พร้อมคณะผู้บริหาร อดีตผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา เข้าร่วมงาน เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2559 ณ หอประชุม D-Hall และลานพระอนุสาวรีย์กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์

กิจกรรม “วันรพี” จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เนื่องด้วยพื้นที่ตั้งของวังรพีพัฒน์ ปัจจุบันเป็นสถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์ สำหรับพระประวัติโดยย่อของ “พระองค์เจ้ารพี” ประสูติเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2417 และสิ้นพระชนม์เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2463 ที่กรุงปารีส เป็นพระราชโอรสองค์ที่ 14 ในรัชกาลที่ 5 กับเจ้าจอมมารดาตลับ ทรงเป็นผู้วางรากฐานด้านกฏหมายในเมืองไทย จนได้รับพระสมัญญาว่า “พระบิดาแห่งกฏหมายไทย”

กำหนดการเริ่มด้วยเวลา 07.00 น. คณะผู้บริหาร ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์จำนวน 10 รูป จากวัดเทวราชกุญชรวรวิหาร หลังจากนั้นพระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์ บำเพ็ญพระราชกุศล อุทิศแด่กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์

เวลา 09.00 น. เป็นพิธีบวงสรวง พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ โดยศาสตราจารย์ไชยศ เหมะรัชตะ นายกสภามหาวิทยาลัย และรองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี เป็นประธานในพิธีจากนั้น ผู้บริหารร่วมวางพวงมาลาถวายสักการะ ได้แก่ นายกสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้อำนวยการสถาบัน/สำนัก/กอง คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน คณะบริหารธุรกิจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ และผู้นำนักศึกษา จากนั้น พราหมณ์นำสวดพระพุทธมนต์บำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศแด่ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เนื่องในวันคล้ายสิ้นพระชนม์ ปิดท้ายด้วยการถ่ายภาพหมู่ “แต่งไทย นุ่งซิ่น” ร่วมกัน เป็นอันเสร็จพิธี

สำหรับ นักศึกษาที่เข้าร่วมพิธีดังกล่าว จะได้รับชั่วโมงกิจกรรมพัฒนานักศึกษาสู่การเป็นบัณฑิตพึงประสงค์ ด้านกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม จำนวน 3 ชั่วโมง โดยสามารถ สแกนบัตรนักศึกษา หรือแจ้งรหัสนักศึกษาพร้อมบัตรประชาชน เพื่อเป็นหลักฐานในการขอรับชั่วโมงกิจกรรมดังกล่าว หากนักศึกษามีปัญหาเรื่องระบบทรานสคริปต์กิจกรรมในวันดังกล่าว สามารถติดต่อกองศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษา อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 5 โทรศัพท์ : 02-665 3777 ต่อ 6235-6239 ม.ราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์ หรือ ติดต่อที่งานระบบสารสนเทศเพื่อกิจการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ที่มา : ฝ่ายกิจการนักศึกษา ม.ราชมงคลพระนคร

เครดิตข่าว : งานระบบสารสนเทศเพื่อกิจการนักศึกษา

เครดิตภาพ : กองศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษา

Comments are closed.