ศ.ไชยยศ เหมะรัชตะเป็นประธานงานเลี้ยงต้อนรับผู้มาร่วมประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 7

ศ.ไชยยศ เหมะรัชตะเป็นประธานงานเลี้ยงต้อนรับผู้มาร่วมประชุมทางวิชาการ  ครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่23-24 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ

 

 

Comments are closed.