ศ.ไชยยศ เหมะรัชตะ ร่วมงาน “51 ปี เฟรชชี่ 08 เพื่อนกันนิรันดร์กาล” 28 สิงหาคม 2559 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค

ศ.ไชยยศ เหมะรัชตะ ร่วมงาน” 51 ปี เฟรชชี่ 08 เพื่อนกันนิรันดร์กาล” 28 สิงหาคม 2559 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค

 

 

Comments are closed.