ศ. ไชยยศ เหมะรัชตะ เป็นประธานในงานเลี้ยงต้อนรับนักวิจัยและนักวิชาการที่เข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 8 (ICON SCI8)

ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานในงานเลี้ยงต้อนรับนักวิจัยและนักวิชาการที่เข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 8 ภายใต้แนวคิด งานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน : ความท้าทายด้านสังคมดิจิทัล หรือ ICON SCI8 โดยได้รับเกียรติจาก Prof. Dr. Paresh Narayan, Dr. Arun S. Wagh และผู้เข้าร่วมประชุมเข้าร่วมงาน เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ

ทั้งนี้ ชมรมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดการแสดงนาฏศิลป์ไทยอันงดงามมาแสดงให้ชมเพื่อเป็นการต้อนรับ รวมถึงการขับร้องเพลงหลากหลายภาษาเพื่อสร้างผ่อนคลายให้กับผู้เข้าร่วมประชุม

Comments are closed.