ใต้เบื้องพระยุคลบาท

  • สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี
  • พระเจ้าหลานเธอ  พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์