นายกสภามหาวิทยาลัย ราชมงคลพระนคร ร่วมกิจกรรมการเทศนาธรรม โดยพระครู ภาวนาเจติยาภิบาล

ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ นายกสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมกิจกรรมการเทศนาธรรม ในสมดุลแห่งการพัฒนาคน (นักศึกษาหรือผู้ใต้บังคับบัญชา) พัฒนาสังคม โดยได้รับเกียรติจาก พระครู ภาวนาเจติยาภิบาล (ทวี มหาวีโร) เจ้าอาวาสวัดพระธาตุบังพวน จ.หนองคาย เป็นผู้เทศนาธรรม ในวันที่ 11 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

DSC_2710 DSC_2738 DSC_2777 DSC_2830DSC_2790DSC_2836DSC_2720DSC_2761 DSC_2834 DSC_2855 DSC_2863 DSC_2899 DSC_2905 DSC_2918 DSC_2921 DSC_2922 DSC_2926 DSC_2937

Comments are closed.