ม.ราชมงคลพระนคร ร่วมบุญประเพณีสงกรานต์ไทยในต่างแดน โชว์พันธกิจหลักด้านศิลปวัฒนธรรม

ม.ราชมงคลพระนคร ร่วมบุญประเพณีสงกรานต์ไทยในต่างแดน โชว์พันธกิจหลักด้านศิลปวัฒนธรรม …ต่างชาติตะลึงศิลปการแสดงจากไทยสุดงดงาม พร้อมชิมอาหารไทยตำรับโชติเวช และชมเครื่องหอม งานประดิษฐ์แบบไทย ณ วัดศรีรัตนาราม เมืองแมนเชสเตอร์ ประเทศอังกฤษ   รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้ผู้บริหารนำคณะ เดินทางไปร่วมงานเทศกาลสงกรานต์ ตามคำเชิญของเจ้าอาวาสวัดศรีรัตนาราม เมืองแมนเชสเตอร์ สหราชอาณาจักร ซึ่งภารกิจดังกล่าว สอดรับกับนโยบายและเป็นหนึ่งในสี่พันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยในด้านศิลปวัฒนธรรม
ในการนี้ ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมรัชตะ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นหัวหน้าคณะ นำทีมผู้บริหาร ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุใจ พรเจิมกุล รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน รองศาสตราจารย์วิมลพรรณ อาภาเวท รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า นายวัชรพงษ์ สูงปานเขา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ดร.พัทรียา เห็นกลาง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สินและผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพ ดร.สุวรรณา กล่อมจิตร์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ พร้อมคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร.ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดี พร้อมรองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาจากชมรมศิลปะการแสดง มทร.พระนคร ร่วมบุญประเพณีวันสงกรานต์ แสดงศักยภาพการจัดการทางวัฒนธรรมและออกร้านอาหารตำรับโชติเวช สาธิตเครื่องหอม แป้งร่ำ น้ำอบน้ำปรุง และศิลปะประดิษฐ์ ระหว่างวันที่ 15-16 เมษายน 2560 ณ วัดศรีรัตนาราม แมนเชสเตอร์ ประเทศอังกฤษ สหราชอาณาจักร
สำหรับคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ได้นำเมนูตำรับโชติเวชออกแสดง ได้แก่ ส้มตำทอด ผัดไทห่อไข่ ขนมจีนแกงเขียวหวาน กระทงทอง สาคูไส้หมู ข้าวเกรียบปากหม้อ และของชำร่วยประดิษฐ์ เครื่องหอมไทย น้ำอบ น้ำปรุง แป้งร่ำ ผ้าเช็ดหน้าอบร่ำ ซึ่งใช้เป็นของชำร่วยในเทศกาลปีใหม่ของไทย

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้นำการแสดงนาฏศิลป์ไทย จาก ชมรมศิลปะการแสดง มทร.พระนคร มาร่วมแสดงในงานดังกล่าว จำนวน 4 ชุด ได้แก่ รำซัดชาตรี รำถวายความอาลัยแด่ในหลวง รัชกาลที่ 9 ระบำวิชนี เซิ้งกะโป๋(กะลา) โดยมีทีมงานฝ่ายกิจการนักศึกษาเป็นผู้ฝึกสอนและควบคุมการแสดง ทั้งนี้ นักแสดงประกอบด้วยบุคลากรและตัวแทนนักศึกษาจากชมรมศิลปะการแสดง มทร.พระนคร ที่ผ่านการคัดเลือกจากทั้ง 9 คณะ ร่วมทำการแสดง ในการนี้ คุณเพียรพร วรไวย์ เบดาร์ด ประธานคณะกรรมการจัดงานฝ่ายฆราวาสได้เชิญ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ม.ราชมงคลพระนคร ร่วมเป็นพิธีกรรับเชิญกิตติมศักดิ์ในงานสงกรานต์ดังกล่าวเพื่อสร้างสีสันให้กับงานอีกด้วย
อนึ่ง วัดศรีรัตนาราม เริ่มก่อตั้งจากแนวคิดที่จะขยายงานวัดไทยในประเทศอังกฤษ ของ ดร.พระมหาเหลา ปัญญาสิริ (ปัจจุบัน เลื่อนสมณศักดิ์เป็น พระปัญญาพุทธิวิเทศ) โดยให้พระธรรมทูตอาสา ออกไปสร้างวัดทั่วสารทิศ ทางทิศเหนือจึงมีพระธรรมทูตอาสา คือ พระมหาปกานนท์ พุทธิเมธี (พระครูศรีรัตนธรรมวิเทศ ดร.) พระธรรมทูตรุ่นที่ 7/2543 ไปสงเคราะห์ชาวพุทธในเขต North west ประจวบพอดีกับทางแมนเชสเตอร์ มีคุณเพียรพร เบดดาร์ด วระไวย์ ซึ่งเป็นพุทธศาสนิกชนที่ประสงค์ให้มีวัดไทย จึงเชิญชวนเพื่อนๆ จัดงานการกุศล เพื่อสมทบทุนสร้างวัด และนิมนต์พระธรรมทูต พระมหาปกานนท์ พุทธิเมธี ปัจจุบันเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นพิเศษ ที่ พระครูศรีรัตนธรรมวิเทศรับนิมนต์เป็นเจ้าอาวาส โดยระยะเริ่มต้นคือการหาบ้านเช่า และขอซื้อในราคา 200,000 ปอนด์ ได้ทำการเปิดเป็นวัด หรือศูนย์ชาวพุทธในวันที่ 28 ตุลาคม 2549 โดยพระเดชพระคุณเจ้าพระราชภาวนาวิมล เจ้าอาวาสวัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน พร้อมคณะสงฆ์จากวัดไทยทั่วอังกฤษมาร่วมพิธีเปิด และเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2559 ได้ย้ายมาอยู่ที่ใหม่เพื่อขยายอาณาเขตวัดให้สามารถรองรับพุทธศาสนิกชนชาวพุทธจากทั่วประเทศอังกฤษ ณ สถานที่แห่งใหม่ในปัจจุบัน

ที่มา : รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Comments are closed.