วางศิลาฤกษ์ศาลาอเนกประสงค์ วัดศรีศักดิ์, ครูบาอริยชาติ, วัดหนองตาลัย 7-13 ก.พ. 51

Comments are closed.