ราชมงคลพระนคร ชมพิพิธภัณฑ์วังเก่า

รศ. สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำทีมผู้บริหาร เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์และหอสมุดสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ โดยได้รับเกียรติจากหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล เป็นวิทยากรพิเศษในการบรรยายและต้อนรับ เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2559 ณ พิพิธภัณฑ์วังวรดิศ  

งาน “11 ปี RMUTP คิด(ส์)ดี ทำดี…เพื่อสังคม” Good Kids Good Society

ศ.ไชยยศ เหมะรัชตะ นายกสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วย รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  และ หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมเปิดงาน “11 ปี RMUTP คิด(ส์)ดี ทำดี…เพื่อสังคม” Good Kids Good Society สำหรับงานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-20 มกราคม 2559 โดยตลอดทั้ง 3 วัน ทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัยได้จัดกิจกรรมที่น่าสนใจต่างๆ อาทิ งานนิทรรศการวิชาการจาก 9 คณะในสังกัดมหาวิทยาลัยฯ รวมไปถึงกิจกรรม การแสดงผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์และ การบริการทางวิชาการ ตลอดจนการแข่งขันทักษะวิชาการในระดับมัธยมศึกษา อาทิ การประกวดแข่งขันทักษะทางบัญชีฯ ชิงถ้วยประทาน Continue reading งาน “11 ปี RMUTP คิด(ส์)ดี ทำดี…เพื่อสังคม” Good Kids Good Society

นายกสภามหาวิทยาลัย ราชมงคลพระนคร ร่วมกิจกรรมการเทศนาธรรม โดยพระครู ภาวนาเจติยาภิบาล

ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ นายกสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมกิจกรรมการเทศนาธรรม ในสมดุลแห่งการพัฒนาคน (นักศึกษาหรือผู้ใต้บังคับบัญชา) พัฒนาสังคม โดยได้รับเกียรติจาก พระครู ภาวนาเจติยาภิบาล (ทวี มหาวีโร) เจ้าอาวาสวัดพระธาตุบังพวน จ.หนองคาย เป็นผู้เทศนาธรรม ในวันที่ 11 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมงาน “19 ธันวา วันอาภากรรำลึก”

ศ.ไชยยศ  เหมะรัชตะ  นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ร่วมงาน “19 ธันวา วันอาภากรรำลึก” เนื่องในวันคล้ายวันประสูติของ  พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ  พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์  กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์  ในวันเสาร์  ที่ 19  ธันวาคม 2558

แสดงมุทิตาจิตแด่คุณธีรวัฒน์ ธัญลักษณ์ภาคย์ อดีตกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครในโอกาสที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ปฐมดิเรกคุณาภรณ์ 26 พฤษภาคม 2558

รับเสด็จฯพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรชายาทินัดดามาตุ งานประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา2557 มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ 21 มิถุนายน 2558